Total Visits

Views
(Post)memorija i naracija traume: zlokobni “Crni psi” Ijana Makjuana651152
Jevreji u Beogradu525577
Efekat Holokausta u romanu "Gec i Majer" Davida Albaharija23162
Barka i autopoetika: simboličke forme vode, plovila i putovanјa u "Starom zavetu" i u "Romanu o Londonu" Miloša Crnјanskog13583
Haštag kultura sećanja: muzealizacija i politizacija jevrejske istorije i kulture u savremenoj Poljskoj11548
French vs. Judeo-Spanish: an overview of the Alliance Israélite Universelle’s language policy in the Ottoman Empire at the turn of the twentieth century8888
Holstenvil kao sociopolitička alegorija Vajmarske Nemačke u Vineovom filmu “Kabinet doktora Kaligarija”7710
Učenje posle Aušvica: Holokaust u književnosti za decu na primeru romana “Dečak u prugastoj pidžami” Džona Bojna7132
Płeć emigracji. Bałkańskie Żydówki jako mediatorki wiedzy5239
Pravo značenje cionizma5097