Now showing items 1-20 of 29

   Titles
   Archive material on Belgrade Jews in World War One from the archives in Lvov [1]
   Arhivska građa o Jevrejima Beograda u Prvom svetskom ratu iz arhiva u Lavovu [1]
   Contacts of Jews detained in the Belgrade concentration camps with the outside world during the WWII [1]
   Dairy of the clerk Moša Mevorah from the evacuation journey, as of 23 october, 1916 [1]
   Dnevnik sa puta evakuacije od dana 23. okt[obra] 1916. činovnika Moše Mevoraha [1]
   Education and cultural emancipation of Jewish women in Serbia from the second half of the XIX century until 1941 [1]
   Fragmenti Holokausta u Beogradu [1]
   Fragments on the Holocaust in Belgrade [1]
   Grobovi koji putuju: memorijalno jevrejsko groblje u Zrenjaninu [1]
   Jevreji u pisanim pravnim spomenicima srednjovjekovne Srbije [1]
   Jewish studies 10: Studies, archival and memorial materials (about Yugoslav Jews), Jewish historical museum - Belgrade [1]
   Jewish Vital Records of Israelite religious community in Erdevik [1]
   Jews in written monuments of medieval Serbia [1]
   Kontakti zatočenih Jevreja u koncentracionim logorima u Beogradu sa spoljnim svetom tokom Drugog svetskog rata [1]
   Matične knjige izraelske bogoštovne opštine u Erdeviku [1]
   Najpoznatiji šabački Jevreji [1]
   Nepoželjni gosti. Židovske izbjeglice u Jugoslaviji (1938-1945) [1]
   Obrazovanje i kulturni razvitak jevrejskih žena u Srbiji od druge polovine XIX veka do 1941. [1]
   Outstanding Jews of Šabac [1]
   Pisani iskaz Bernarda Nathana o povijesti Židovske vjerske općine u Opatiji iz 1963. godine [1]