Objavljivanje Zbornika Jevrejskog istorijskog muzeja počelo je 1971. godine sa namerom da se u njemu štampaju naučne studije i istorijski izvori koji bi poslužili istraživanju opšte istorije i kulture Jevreja Jugoslavije. Studije i radovi prate istoriju Jevreja od prvih tragova njihovog postojanja do najnovijeg doba obeleženog tragedijom Holokausta. Posebne rubrike odnose se na memoarsku građu, istoriografsku i književnu produkciju, kao i na umetničke manifestacije vezane za istoriju, religiju i kulturno nasleđe Jevreja.

The publishing of the Jewish Studies of the Jewish History Museum began in 1971 with the intention of printing scientific studies and historical sources that would serve to investigate the general history and culture of the Jews of Yugoslavia. Studies follow Jewish history from the first traces of their existence to the recent times marked by the tragedy of the Holocaust. Special sections refer to memoir material, historiographical and literary production, as well as artistic manifestations related to the history, religion and cultural heritage of Jews.

Collections in this community

Recent Submissions

More