Now showing items 6-25 of 69

   Titles
   Five synagogues in Sarajevo [1]
   How the temple was built? (A shortened version of an article published in "Szombat" in 1925) [1]
   Il Kal Grandi - Sarajevo's great Sephardic temple: at the crossroads between Orient and modernity [1]
   Il Kal Grandi - veliki sarajevski sefardski hram: na raskrsnici između Orijenta i modernosti [1]
   In the Temple (Article published in "Szombat" in 1925) [1]
   Javni identitet sefardske jevrejske zajednice u Sarajevu [1]
   Jevrejski aškenaski hram u Sarajevu [1]
   Jewish Ashkenazi temple in Sarajevo [1]
   Kako smo gradili hram (Skraćeni članak objavljen u subotičkom nedeljniku za jevrejska društvena pitanja "Szombat" od 8. decembra 1925.) [1]
   Maribor Synagogue: between facts and reinterpretation [1]
   Mariborska sinagoga: između činjenica i reinterpretacije [1]
   Memorial on the site of the former Jewish synagogue in Čakovec [1]
   Mladoturci and Staroturci in Belgrade: qurell over construction of new synagogue Beth Yisrael [1]
   Mladoturci i Staroturci u Beogradu: spor oko zidanja nove sinagoge Bet Jisrael [1]
   Motivi posete izraelskih turista Srbiji: jevrejska kulturno-istorijska baština u Vojvodini: master rad [1]
   Na razmeđi vekova - spomenik visokog domašaja stila recesije: Povodom osamdesetogodišnjice podizanja sinagoge u Subotici [1]
   Neki primjerci tekstila u zbirci sinagoge Jevrejske općine u Dubrovniku [1]
   New "Bet Israel" Synagogue [1]
   Nova Sinagoga "Bet Israel" [1]
   O hramu (Članak jednog od dvojice graditelja sinagoge, objavljen u "Szombatu" od 8. decembra 1925.) [1]