Now showing items 73-92 of 154

   Titles
   Last voyage of the Kladovo transport [1]
   Logor Sajmište u Beogradu [1]
   Logor, lepota i hleb [1]
   Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44. Priručnik za čitanje grada [1]
   Moja neostvarena Alija (Odlazak u Erec Jisrael-Palestinu) mart-avgust 1940. godine [1]
   My unrealised Aliyah (Vojage to Erez Israel - Palestine, March-Avgust 1940.) [1]
   Na margini kolektivnog sećanja: Spomen-kompleks Staro sajmište [1]
   Nazi time experiences [1]
   Neka sećanja na Hašomer Hacair prvih meseci okupacije u Novom Sadu [1]
   Nešto o novopazarskim Jevrejima i njihovoj sudbini u Drugom svetskom ratu [1]
   Neuspelo bekstvo: jevrejski "Kladovo-transport" na putu za Palestinu 1939-42. [1]
   O Jevrejima na Kosovu i u Sandžaku [1]
   O masakru 1942. malo drugačije [1]
   O povratnicima koji su preživeli Holokaust: stvaranje Saveza jevrejskih veroispovednih opština Jugoslavije [1]
   Odiseja Martona Baša: od republike saveta do Aušvica (Feljton objavljen u subotičkom nedeljniku na mađarskom jeziku "7 NAP" u brojevima od 8, 15. i 22. decembra 1979. u Subotici [1]
   Odyssey of Marton Bas (Feuilleton serialized in teh "7 NAP" in 1979) [1]
   On refugees who survived the Holocaust: founding of the Federation of Jewish religious communities of Yugoslavia [1]
   Pancevo Jews and fascist occupation with special review to the fates of Pancevo Jews - health professionals [1]
   Pančevački Jevreji i fašistička okupacija sa posebnim osvrtom na sudbine pančevačkih Jevreja zdravstvenih radnika [1]
   Pisanje stradanja: knjiga o knjigama: vodič kroz publikacije o Holokaustu [1]