Holokaust (koji se na hebrejskom jeziku naziva i Ha-Shoah) odnosi se na period od 30. januara 1933. godine - kada je Adolf Hitler postao kancelar Nemačke - do 8. maja 1945. godine, kada se rat u Evropi zvanično završio. Za to vreme, Jevreji u Evropi bili su podvrgnuti progresivnom i oštrom progonu što je na kraju dovelo do ubistva 6.000.000 Jevreja (od kojih je 1.5 milion dece) i uništenja 5.000 jevrejskih zajednica. Tokom Holokausta ubijene su dve trećine evropskih Jevreja, odnosna jedna trećina celokupnog svetskog jevrejstva.

Ubijeni Jevreji nisu bili žrtve u borbama koje su opustošile Evropu tokom Drugog svetskog rata. Umesto toga, bili su žrtve namernog i sistematskog pokušaja Nemačke da uništi celokupno jevrejsko stanovništvo Evrope, plan koji je Hitler nazvao „Konačno rešenje“ (Endlosung). Izvor: https://www.jewishvirtuallibrary.org/an-introductory-history-of-the-holocaust (10. novembar 2019.)

The Holocaust (also called Ha-Shoah in Hebrew) refers to the period from January 30, 1933 - when Adolf Hitler became chancellor of Germany - to May 8, 1945, when the war in Europe officially ended. During this time, Jews in Europe were subjected to progressively harsher persecution that ultimately led to the murder of 6,000,000 Jews (1.5 million of these being children) and the destruction of 5,000 Jewish communities. These deaths represented two-thirds of European Jewry and one-third of all world Jewry.

The Jews who died were not casualties of the fighting that ravaged Europe during World War II. Rather, they were the victims of Germany’s deliberate and systematic attempt to annihilate the entire Jewish population of Europe, a plan Hitler called the “Final Solution” (Endlosung). Izvor: https://www.jewishvirtuallibrary.org/an-introductory-history-of-the-holocaust (November 10, 2019)

Collections in this community

Recent Submissions

More