Show simple item record

Uloga amaterskog pozorišta 'Kralj David' u očuvanju jevrejske kulture i tradicije

dc.contributorPospišilova, Jana
dc.contributorStefanović-Banović, Milesa
dc.creatorBlagojević, Gordana
dc.date.accessioned2020-04-06T18:34:22Z
dc.date.accessioned2021-10-28T08:09:02Z
dc.date.available2020-04-06T18:34:22Z
dc.date.available2021-10-28T08:09:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0350-0861 (print)
dc.identifier.issn2334-8259 (online)
dc.identifier.urihttp://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/169/126
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/7660
dc.identifier.urihttps://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/1800
dc.description.abstractThis work focuses on the role of the amateur theatre King David, founded in 1986 with the Jewish community of Belgrade, in the preservation of Jewish cultural heritage and establishing of intercultural dialogue primarily on the microlevel of a neighbourhood, but also within a wider community framework. Over the last thirty years the theatre has been devotedly run by one person, Mirijam Salom, who also writes play scripts, makes song arrangements and directs plays. Members of the theatre group are mostly primary and secondary school children and university students. The fact that most of them are not actually Jewish but of Serbian descent is a sort of a phenomenon. In this way, the theatre has an educational role in presenting Jewish culture primarily to the young people who actively participate in plays and consequently to their family members and the Belgrade audience. One of the aims of this research is to give some answers to questions concerning the role of the theatre in the lives of the young people who take part in it as well as the reception of the plays with the audience.en
dc.description.abstractУ фокусу интересовања овог рада налази се улога аматерског позоришта Краљ Давид, основаног 1986. године при Јеврејској општини у Београду, у очувању јеврејске традиције и успостављању међукултуралног дијалога, првенствено на микролокалном нивоу суседства, али и у оквирима шире друштвене заједнице. Ово позориште током протеклих тридесет година пожртвовано води једна особа, Миријам Салом, која пише сценарије, аранжира песме и режира представе. Чланови позоришне групе су претежно деца основношколског узраста, средњошколци и студенти. Својеврсан феномен представља чињеница да већина њих нису јеврејског, већ српског порекла.Тако ово позориште има едукативну улогу о јеврејској култури првенствено међу младим људима који активно учествују у представама, а затим и шире, међу члановима њихових породица и београдском публиком. Један од циљева истраживања је да одговори на питања у вези са улогом овог позоришта у животима младих који у њему учествују, као и о рецепцији представа код гледалаца.sr
dc.language.isoensr
dc.language.isoen
dc.publisherБеоград : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASAsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177027/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceГласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
dc.subjectamateur theatre King Davidsr
dc.subjectJewssr
dc.subjectJewish community of Belgradesr
dc.subjectcultural heritagesr
dc.subjectintercultural dialoguesr
dc.subjectаматерско позориште Краљ Давидsr
dc.subjectЈеврејиsr
dc.subjectЈеврејска општина Београдsr
dc.subjectтрадицијаsr
dc.subjectмеђукултурални дијалогsr
dc.titleThe Role of Amateur Theatre ’King David’ in the Preservation of Jewish Culture and Traditionen
dc.titleUloga amaterskog pozorišta 'Kralj David' u očuvanju jevrejske kulture i tradicijesr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractБлагојевић, Гордана; Улога аматерског позоришта 'Краљ Давид' у очувању јеврејске културе и традиције; Улога аматерског позоришта 'Краљ Давид' у очувању јеврејске културе и традиције;
dc.rights.holderЕтнографски институт САНУsr
dc.identifier.doi10.2298/GEI1702335B
dc.identifier.fulltexthttp://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/bitstream/id/5696/UlogaAmaterskogPozoristaKraljDavid.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.citation.spage335
dc.citation.epage352
dc.citation.issue2
dc.citation.volume65
dc.description.otherТема броја - Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе (ур. Јана Поспишилова и Милеса Стефановић-Бановић) / Topic of the Issue - The Role of Personalities in Passing-Down the Tradition within the System of Culture (eds. Jana Pospíšilová and Milesa Stefanović-Banović)sr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record