Show simple item record

Prophet Muhammad and the Jews

dc.contributorBazdulj, Muharem
dc.creatorAlbahari, Aron
dc.date.accessioned2021-02-24T18:56:15Z
dc.date.available2021-02-24T18:56:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86-901464-2-0
dc.identifier.urihttps://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/1644
dc.description.abstractKnjiga predstavlja obimnu studiju (330 strana) koja prati istoriju prisutnosti i života Jevreja i jevrejskih plemena na prostoru predislamske Arabije u 5., 6. i 7. veku, zatim pojavu i učenje hazreti Muhameda, te njegove verske, ideološke, političke i vojne kontakte i odnose sa Jevrejima Medine (Jatriba), Kajbara, Fadaka, Kamusa, Vadi al Kure, Teme. Poseban deo knjige posvećen je kompletnom sadržaju Kur'ana, uz navođenje i citiranje svih delova teksta iz Kur'ana, a koji se odnose na Jevreje. A to je 29 posto ukupnog sadržaja i teksta Kur'ana. Kroz poglavlja u knjizi u kojima se govori o Arapima, Muhamedu, Kur'anu, Islamu....knjiga nas upoznaja sa međusobnim istorijskim kontaktima, odnosima, uticajima, prožetostima ali i suprotnostima Jevreja i Arapa, kao i njihovih verskih učenja iskazanih u judaizmu (i hrišćanstvu) i islamu. Posebno interesantan deo predstavlja upoznavanje sa likovima zajedničkih proroka i anđela u judaizmu (i hrišćanstvu) i islamu. Ono što je jako zanimljivo, a svakako manje poznato, jeste da su od ukupno 25 proroka u islamu koji se imenom pominju u Kur'anu, 22 njih preuzeti iz jevrejske i hrišćanske Biblije i biblijske istorije, a čak 15 njih su Jevreji! O svakome od njih, kao i navedenih anđela u Kur'anu, dat je poseban opis i obrazloženje. Ono što je svakako takođe važno, jeste činjenica da su najveći broj autora i izvora podataka koji se koriste u sadržaju ove knjige - arapski, perzijski, indijski, pakistanski, turski... dakle primarno muslimansko-islamski autori, istoričari, pisci i teolozi. Predgovor za knjigu napisao je Muharem Bazdulj.sr
dc.description.abstractThe book is a voluminous study (330 pages) that follows the history of the presence and life of Jews and Jewish tribes in pre-Islamic Arabia in the 5th, 6th and 7th centuries, the appearance and teachings of Hazreti Muhammad, and his religious, ideological, political and military contacts and relations with the Jews of Medina (Yathrib), Kaibar, Fadak, Kamusa, Wadi al-Qura, Tema. A part of the book is dedicated to the complete content of the Qur'an text, citing and quoting all parts of the text in the Qur'an which refer to the Jews. And that is 29 percent of the total content and text of the Qur’an. Through the chapters in the book that talk about the Arabs, Muhammad, the Qur'an, Islam, etc... the book introduces us to mutual historical contacts, relations, influences, interconnections, but also the opposites of Jews and Arabs, as well as their religious teachings expressed in Judaism (and Christianity) and Islam. A particularly interesting part is an introduction with characters of common prophets and angels in Judaism (and Christianity) and Islam. Very interesting, and certainly less known, are the fact that out of a total of 25 prophets in Islam mentioned in the Qur'an, 22 of them are taken from the Jewish and Christian Bible and biblical history, and 15 of them are Jews! Each of them, as well as the angels mentioned in the Qur'an, is given a special description and explanation. An important fact, certainly is, that most of the authors and data sources used in the content of this book are Arabic, Persian, Indian, Pakistani, Turkish ... so primarily Muslim-Islamic authors, historians, writers, and theologians. The foreword to the book was written by Muharem Bazdulj.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : A. Albaharisr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectJevreji - istorijasr
dc.subjectJews - historysr
dc.subjectJudaizam - Islamsr
dc.subjectJudaism - Islamsr
dc.subjectJevreji - Arapisr
dc.subjectJews - Arabssr
dc.subjectMuhamed - Kuransr
dc.subjectMuhammad - Quransr
dc.titlePoslanik Muhamed i Jevrejisr
dc.titleProphet Muhammad and the Jewssr
dc.typebooksr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractAлбахари, Aрон; Посланик Мухамед и Јевреји; Посланик Мухамед и Јевреји;
dcterms.abstractAлбахари, Aрон; Посланик Мухамед и Јевреји; Посланик Мухамед и Јевреји;
dc.rights.holderA. Albaharisr
dc.identifier.fulltexthttp://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/bitstream/id/5878/UmestoUvodneReci.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/bitstream/id/5877/PoslanikMuhamedJevrejiIntrenetOCR.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage330
dc.identifier.cobiss21780745
dc.description.otherStr. 3-5: Umesto uvodne reči: o Svojima kroz pogled Drugog / Muharem Bazdulj.sr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_jdb_1644


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record