Show simple item record

Statistics of the Jewry of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes [1927-1928]

dc.contributorFischer, Leopold
dc.creatorFischer, Leopold
dc.date.accessioned2021-02-18T15:02:14Z
dc.date.available2021-02-18T15:02:14Z
dc.date.issued1927
dc.identifier.urihttps://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/1628
dc.description.abstractNa kraju Jevrejskog almanaha za godinu 5688 (1927-1928) objavljena je "Statistika Jevrejstva Kraljevine S. H. S." U prvom godištu Almanaha ova statistika izrađena je od podataka iz upitnika koji je Savez rabina prosledio svim jevrejskim opštinama, organizacijama i društvima u Kraljevini. U drugom i trećem godištu statistika je dopunjena, unete su ispravke i ona u velikoj meri postaje pouzdan pokazatelj kulturnih i privrednih prilika u zemlji. Osim iscrpnih podataka o broju organizovanih opština, broju Jevreja u pojedinim oblastima Kraljevine (Bačka, Banat, Bosna, Crna Gora, Dalmacija, Hrvatska, Međimurje, Slovenija, Srbija (stara granica i južna Srbija) i ukupnom broju Jevreja u državi, navedene su institucije, organizacije i društva koja su činila celokupan život jevrejske zajednice. Navedene su verske institucije i njihovi predstavnici: Savez rabina Kraljevine S. H. S. i Savez jevrejskih veroispovednih opština Kraljevine S. H. S. u Beogradu, Udruženje ortodoksnih jevrejskih veroispovednih opština Kraljevine S. H. S. u Senti, Savez cijonista Kraljevine S. H. S. u Zagrebu, Centralni ured Cion. Društva južne Srbije u Skoplju. Hapoel Hacaira Jugoslavije u Zagrebu, Savez židovskih omladinskih udruženja Kraljevine u Zagrebu, Savez jevrejskih visokoškolaca u Zagrebu i Okrug Svjetskoga Saveza Židovskih gombalačkih i športskih društva "Makabi" za Kraljevinu S. H. S. u Zagrebu zatim i Jevrejske opštine u Kraljevini S. H. S. Takođe je i Spisak jevrejskih novina i časopisa koji izlaze u Kraljevini S. H. S. vredan je dokaz o njihovom postojanju. Urednik ovog godišta poziva veroispovedne opštine da dostavljaju istorijske podatke koji bi se objavili u narednim brojevima Almanah.sr
dc.description.abstractAt the end of the Jewish Almanac for the year 5688 (1927-1928), "Statistics of the Jewry of the Kingdom of S. H. S." was published. In the first volume of the Almanac, these statistics were compiled from data from a questionnaire that the Federation of rabbis forwarded to all Jewish communities, organizations, and societies in the Kingdom. In the second and third volumes, the statistics were supplemented, corrections were made and it became a reliable indicator of the cultural and economic situation in the country. In addition to comprehensive data on the number of organized communities, the number of Jews in certain areas of the Kingdom (Bačka, Banat, Bosnia, Montenegro, Dalmatia, Croatia, Medjimurje, Slovenia, Serbia (old border and southern Serbia) and the total number of Jews in the country, the institutions, and their representatives have listed: the Union of Rabbis of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Union of Jewish Religious Communities of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Belgrade, the Federation of Orthodox Jewish Religious Communities of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Senta, the Union of Zionists of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Central Office of the Zion. Societies of Southern Serbia in Skopje. Hapoel Hagaira of Yugoslavia in Zagreb, the Federation of Jewish Youth Associations of the Kingdom in Zagreb, the Federation of Jewish Higher Education in Zagreb and the District of the World Federation of Jewish gymnastic and sports associations "Maccabi" for the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes communities in the Kingdom. The list of Jewish newspapers and magazines published in the Kingdom is also valuable proof of their existence. The editor of this year invites religious communities to send historical data that would be published in the next issues of the Almanac.sr
dc.language.isoshsr
dc.publisherVršac : Savez rabina Kraljevine S. H. S.sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
dc.sourceJevrejski almanah za godinu 5688 (1927/28)sr
dc.subjectJevreji - statistika (Kraljevina SHS)sr
dc.subjectJews - statistics (Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs)sr
dc.subjectJevreji - organizacije (Kraljevina SHS)sr
dc.subjectJews - organizations (Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs)sr
dc.titleStatistika Jevrejstva Kraljevine S.H.S. [1927-1928]sr
dc.titleStatistics of the Jewry of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes [1927-1928]sr
dc.typecontributionToPeriodicalsr
dc.rights.licenseCC0sr
dcterms.abstractФисцхер, Леополд; Статистика Јеврејства Краљевине С.Х.С. [1927-1928]; Статистика Јеврејства Краљевине С.Х.С. [1927-1928];
dcterms.abstractФисцхер, Леополд; Статистика Јеврејства Краљевине С.Х.С. [1927-1928]; Статистика Јеврејства Краљевине С.Х.С. [1927-1928];
dc.identifier.fulltexthttp://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/bitstream/id/5104/JAL5688StatistikaJevrejstvaKraljevineSHSOCR.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.citation.spage199
dc.citation.epage216
dc.citation.volume3
dc.description.otherStatistika Jevrejstva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je kontinuirano objavljivana u svih pet godišta Jevrejskog almanaha, od 1925. do 1930. godine (Statistics of the Jewry of the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs was continuously published in all five volumes of the Jewish Almanac, from 1925 to 1930).


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record