Show simple item record

To the star of Nisim's utopia

dc.contributorDžanko, Muhidin
dc.creatorKazaz, Enver
dc.date.accessioned2020-12-23T13:47:07Z
dc.date.available2020-12-23T13:47:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-9958-895-54-8
dc.identifier.urihttps://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/1501
dc.description.abstractU hrestomatijski koncipiranoj knjizi "Kritičari o Amiru Brki" koju je priredio Muhidin Džanko u poglavlju "Kulturna i opća historija, publicistika" nekoliko radova je posvećeno osvrtu na knjigu Amira Brke "Nisim Albahari, tragični revolucionar" (Centar za kulturu i obrazovanje, Tesanj, 2018.). Jedan od tih radova je i rad Envera Kazaza "Ka zvijezdi Nisimove utopije" u kome između ostalog piše: "Analizom različitih dokumentarnih izvora, njihovim upoređivanjem, te, potom, nekom vrstom detektivske naučne istrage - u poglavlju Holokaust u Tešnju autor utvrđuje tačan broj tešanjskih Jevreja ubijenih u Pavelićevoj tvornici smrti, nacističku podlogu te tvornice, a onda i krivce, te i same izvršioce. Time je jedna skrajnuta priča, za koju se činilo da je zaboravljena, ili da je potisnuta iz središta društvene memorije, do detalja dokumentarno rekonstruirana i vraćena u društvenu memoriju, pri čemu je preispitan i etički sadržaj te memorije. U isti mah rekonstruiran je širi pogrom, evropski i svjetski obzor Holokausta, a onda i ukupna jevrejska povijesna sudbina. Jedna porodica, ona Alabaharija, njen dolazak u Bosnu, nastanjivanje u Tešnju i tragična sudbina, u ovoj knjizi služi kao osobena sinegdoha ukupnog jevrejskog stradanja u Drugom svjetskom ratu, pri čemu Amir Brka brani pravo na univerzalnost etike i humanističkih naloga koji stoje kao izazov pred svakom mogućom kreacijom čovječanstva..."sr
dc.description.abstractIn the textbook "Critics of Amir Brka" prepared by Muhidin Džanko in the chapter "Cultural and General History", several works are devoted to a review of Amir Brka's book "Nisim Albahari, a tragic revolutionary" (Center for Culture and Education, Tešanj, 2018). One of these works is the work of Enver Kazaz "To the Star of Nisim's Utopia", in which he writes, among other things: "... By analyzing various documentary sources, comparing them, and with some kind of detective scientific investigation - in the chapter 'The Jews killed in Pavelić's death factory', the Nazi background of that factory, and then the culprits, and the perpetrators themselves, thus an extreme story, which seemed to have been forgotten, or pushed out of the center of social memory, documented in detail and returned to social memory, and the ethical content of that memory was re-examined. At the same time, the wider pogrom, the European and world horizon of the Holocaust, and then the overall Jewish historical destiny were reconstructed. In this book, the consolation and tragic destiny serve as a special synecdoche of the total Jewish suffering in the Second World War, with Amir Brka defending the right on the universality of ethics and humanistic orders that stand as a challenge to every possible creation of humanity ... "en
dc.language.isobssr
dc.publisherTešanj : Opća bibliotekasr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceKritičari o Amiru Brkisr
dc.subject"Nisim Albahari, tragični revolucionar" - Amir Brka - književne kritikesr
dc.subjectNisim Albahari (1916-1991) - u književnoj kriticisr
dc.titleKa zvijezdi Nisimove utopijesr
dc.titleTo the star of Nisim's utopiaen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractКазаз, Енвер; Ка звијезди Нисимове утопије; Ка звијезди Нисимове утопије;
dcterms.abstractКазаз, Енвер; Ка звијезди Нисимове утопије; Ка звијезди Нисимове утопије;
dc.rights.holderOpća biblioteka Tešanjsr
dc.identifier.fulltexthttp://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/bitstream/id/4709/KazazKaZvijezdiNisimoveUtopijeOCR.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.citation.spage462
dc.citation.epage472
dc.description.otherPogovor u (afterword in): Amir Brka "Nisim Albahari, tragični revolucionar", Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj, 2018, str. 325-340.sr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_jdb_1501


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record