Udruženje „Jevrejska digitalna biblioteka“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi prikupljanja, predstavljanja, afirmisanja i očuvanja opšteg jevrejskog verskog i svetovnog nasleđa, kulture, književnog stvaralaštva, istorije, jezika i, posebno, promovisanja različite bibliotečke građe i literature o Holokaustu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Uputstvo za korisnike

Više