Show simple item record

Jewish intelligentsia and its Jewishness

dc.creatorHertzberg, Arthur
dc.date.accessioned2020-10-24T15:30:36Z
dc.date.available2020-10-24T15:30:36Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.urihttp://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/1401
dc.description.abstractRazrađujući projekat "Revitalizacija malih jevrejskih opština u Srbiji" urednici "Pinkasa" su članovima jevrejske zajednice, рге svega u malim opštinama, ponudili kratke, interesantne tekstove sa jevrejskom tematikom, pogodne za čitanje, ali i za organizovanje razgovora u opštinama. Komisija za kulturu i obrazovanje Saveza i Odbor projekta odštampali su tekstove u sveskama (pinkasima) sa temama iz jevrejske istorije (opšte i jugoslovenske), iz umetnosti i nauke, o problemima Holokausta, antisemitizma, jevrejskog identiteta i sl. Jedan od tih tekstova je "Jevrejska inteligencija i njeno jevrejstvo" Artura Hercberga koji govori o tome da moderna forma buntovničke jevrejske inteligencije postoji od sredine sedamnaestog veka, od generacije Sabataja Cvija i Spinoze. Sabataj Cvi se pojavio unutar samog judaizma kao aktivista Kabale koji je predskazao krај sveta. Veliki deo jevrejstva je za trenutak verovao da je on stvarno Mesija i da je blizak dan koji je on predskazao. Čak i posle velikog debakla, kada se to nije dogodilo, a svet i dalje ostao onakav kakav je i uvek bio, рun bola i patnji, još je uvek bilo takvih koji su u njega i dalje verovali. Na nastajanje moderne, uglavnom buntovničke inteligencije, ipak je u osnovi daleko više uticao Baruh Spinoza. Istoričari jevrejske fllozofije su se mnogo trudili da dokažu da je Spinozina kritika Biblije, uz sav njegov radikalizam, zasnovana na rabinističkim izvorima, pa čak i to da njegov nacionalizam i univerzalizam imaju veze sa filozofima kasnog srednjeg veka. Međutim, sve to ima samo istorijski značaj. Spinoza nije pisao hebrejski za Jevreje već latinski za ceo svet. On se prikazao kao fllozof koga ne obavezuje lojalnost рrema nekoj posebnoj zajednici ili prema nekoj tradiciji iako svoj jevrejski identitet nikada nije napustio, pa čak ni onda kada su ga amsterdamski rabini isključlli iz jevrejstva...sr
dc.description.abstractElaborating on the project "Revitalization of Small Jewish Communities in Serbia", the editors of "Pinkas" offered to members of the Jewish community, mostly in small communities, several short, interesting texts on Jewish topics, suitable for reading and organizing conversations in communities. The Commission for Culture and Education of the Federation and the Project Board printed texts in notebooks (pinks) on topics from Jewish history (general and Yugoslav), art and science, problems of the Holocaust, anti-Semitism, Jewish identity, etc. One of these texts is "Jewish Intelligentsia and its Jewishness“ by Arthur Herzberg, which explained the fact that the modern form of rebellious Jewish intelligence has existed since the middle of the seventeenth century, from the generation of Sabatai Zvi and Spinoza. Sabataj Zvi appeared within Judaism as an activist of Kabbalah who predicted the end of the world. A lot of Jews for a moment believed that he was the Messiah and that the day he had predicted was near. Even after the great debacle, when that did not happen, and the world still remained as it always was, full of pain and suffering, there were still those who believed in it. The becoming of a modern, mostly rebellious intelligentsia, however, was basically influenced by Baruch Spinoza's philosophy. Historians of Jewish philosophy have worked hard to prove that Spinoza's critique of the Bible, with all its radicalism, is based on rabbinic sources, and even that his nationalism and universalism connected with late medieval philosophers. However, all this has only historical significance. Spinoza did not write Hebrew for the Jews but Latin for the whole world. He presented himself as a philosopher when he did not commit loyalty to a particular community or tradition, although he never left his Jewish identity, even when the rabbis of Amsterdam excluded him from Judaism...en
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Savez jevrejskih opština Srbijesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourcePinkas 1-12sr
dc.subjectjevrejska inteligencijasr
dc.subjectJewish intelligencesr
dc.subjectJevreji - identitetsr
dc.subjectJews - identitysr
dc.titleJevrejska inteligencija i njeno jevrejstvosr
dc.titleJewish intelligentsia and its Jewishnessen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractХертзберг, Aртхур; Јеврејска интелигенција и њено јеврејство; Јеврејска интелигенција и њено јеврејство;
dc.rights.holderSavez jevrejskih opština Srbije = Federation of Jewish Communities in Serbiasr
dc.identifier.fulltexthttp://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/bitstream/id/4392/Pinkas2JevrejskaInteligencijaOCR.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage8
dc.description.otherGovor na Godišnjoj skupštini Memorijalne fondacije za jevrejsku kulturu, Pariz, 6. jula 1982. (Speech at the Annual Assembly of the Memorial Foundation for Jewish Culture, Paris, July 6, 1982).en
dc.description.otherPinkas 2 - tema: Jevrejski identitet i problem asimilacije (topic: Jewish identity and the problem of assimilation).en
dc.description.otherPinkas 2 - tema: Jevrejski identitet i problem asimilacije (topic: Jewish identity and the problem of assimilation).sr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record